Xã Hòa Bình nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Bình đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Xã Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 390,83 ha, dân số 7.209 người (tháng 12/2018). Xã gồm 4 thôn, 1 cụm dân cư và 2 điểm dân cư lẻ. Nhân dân trong xã có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển đa dạng các ngành nghề. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Xã đăng ký với huyện về đích nông thôn mới trong năm 2019.


Trụ sở  Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình được đầu tư sửa chữa

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Bình luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, xã đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã nhận được sự đóng góp vật chất, tinh thần, ngày công lao động của nhiều hộ gia đình. Đến nay, xã Hòa Bình đã có 13 tiêu chí đạt, 04 tiêu chí cơ bản đạt, 02 tiêu chí chưa đạt.

Để về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Hòa Bình đang huy động các nguồn lực để thực hiện 02 tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí trường học, xã đang đầu tư xây dựng trường mầm non trung tâm ở thôn Quần Hiền và xây dựng mở rộng trường THCS Hòa Bình, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý III/2019. Đối với tiêu chí về vệ sinh và an toàn thực phẩm, xã đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề thực hiện các quy định về môi trường. Đồng thời, xã triển khai các biện pháp cụ thể để quy hoạch lại nghĩa trang, thu gom nước thải và chất thải rắn... Đối với các tiêu chí cơ bản đạt và đạt, xã đã và đang chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Hoàng Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết: “Để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019, xã cũng đã quán triệt đến cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Qua đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Đảng bộ, chính quyền xã được công nhận trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, với những tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí về trường học, xã đang tích cực phối hợp với huyện và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, công trình đúng tiến độ đề ra, hoàn thành trong năm 2019”.

Mặc dù còn gặp khó khăn, song với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình tiếp tục đoàn kết, thống nhất; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2019.

Ngọc Lâm
Tác giả: thieuvv