Phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2020

Ngày 08/10, UBND – UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2020 và một số nhiệm vụ công tác trong quý IV/2020.


Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín ủng hộ  Quỹ “Vì người nghèo” huyện 400 triệu đồng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả xây dựng, quản lí và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” huyện từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020 và kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; kế hoạch rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, ngoài số dư quỹ cấp huyện và xã chuyển sang từ tháng 10/2019; từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được 1.377.000.000 đồng quỹ cấp huyện và 1.294.000.000 đồng quỹ cấp xã. Từ nguồn quỹ trên, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà nhân ái; hỗ trợ hộ nghèo vốn sản xuất; tặng quà tết và hỗ trợ khó khăn đột xuất, người nghèo chữa bệnh; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó..

Theo kế hoạch, việc vận động xây dựng quỹ năm 2020 được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng từ ngày 8/10/2020 đến ngày 18/11/2019. Với mức độ ủng hộ dự kiến là ít nhất 1 ngày lương, một ngày công trở lên đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; từ 1 triệu đồng trở lên đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và 30.000 đồng trở lên đối với các hộ gia đình nông thôn. Năm 2020, huyện Thường Tín phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đạt 2.055.000.000 đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện: 885.000.000 đồng. Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã: 1.170.000.000 đồng.


Ảnh: Các tập thể được khen thưởng

Tại lễ phát động, Hội doanh nghiệp huyện đã ủng hộ quỹ vì người nghèo huyện 400 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 20 tập thể tích cực tham gia vận động ủng hộ trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.

Thanh Tân
Tác giả: thieuvv