Nghệ Nhân Bùi Lê Tiến

Nghệ Nhân Bùi Lê Tiến

  • 22/07/2021
  • thieuvv
Nghệ Nhân Nguyễn Xuân Dục

Nghệ Nhân Nguyễn Xuân Dục

Lớn lên trong một gia đình có 4 đời làm nghề thêu, năm 9 tuổi được cha dạy cho những mũi thêu đầu tiên, nay đã ở tuổi “thất thập ...

  • 22/07/2021
  • thieuvv
Nghê Nhân Nguyễn Thúy Đào

Nghê Nhân Nguyễn Thúy Đào

Nữ nghệ nhân Nguyễn Thúy Đào - chủ cơ sở tranh thêu tay Phương Thảo là truyền nhân đời thứ ba trong gia đình. Từ năm 13 tuổi, chị đã ...

  • 22/07/2021
  • thieuvv
Nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự

Nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự

Nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự, thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội - người đã gắn bó với nghề thêu hơn nửa thế kỷ tâm sự rằng, ...

  • 22/07/2021
  • thieuvv